MISSIE

De Kyoto akkoorden die reeds in 1997 werd afgesloten, definitief in werking traden in 2005 en  voor velen nog een vage herinnering in de geschiedenis zijn, confronteerden de mensheid met de mogelijke vergaande gevolgen van de manier waarop ons dagelijks leven en vooral de economie zich verder ontwikkelt.  

Globale opwarming en CO2 reductie is reeds langere tijd wereldwijd een “hot topic” in politieke kringen. Via de verschillende en vooral social media dringt dit onderwerp ook meer en meer door in het dagelijkse leven van alle wereldburgers waarbij men zich meer bewust wordt van welke impact dit reeds op het leven van de huidige generatie maar vooral op de levenskwaliteit van hun kinderen en kleinkinderen zou kunnen hebben. Tijd om wel degelijk iets te veranderen zegt het maatschappelijk geweten !

Transferium Biomassa werkt aan de concretisering van vele voorstellen en ideeën binnen een aantal productdomeinen in Europa en de omringende continenten. Wij gaan verder …

Transferium Biomassa is de link tussen bron en verwerker. 

Transferium biomass verbindt alle stakeholders door acquisitie, bewerking van de verschillende materies, ondersteuning op logistiek vlak en plaatsing van de producten.

Transferium Biomass stelt daarbij zichzelf steeds opnieuw in vraag en beseft dat het verplaatsen als ook de bewerking van dergelijke producten ook moet worden getoetst aan de “Carbon footprint” beginselen.

Daarom werken wij volgens het principe “lean and mean”.

Een kleine organisatie met grote slagkracht door :

  • Ervaring met betrekking tot de verschillende producten & doeldomeinen
  • Expertise van de verantwoordelijken van “in” tot”uit” op Europees vlak
  • Toegang tot en kennis van de nieuwe ontwikkelingen, technieken en wetgeving
  • Flexibele en snelle reactiesnelheid door persoonlijk contact, snelle aanpak en voltooiing
  • Opname van verantwoordelijkheden en plichten inzake internationale wetgeving
  • Focus op realistisch en werkbare oplossingen voor alle partijen